Malaysia Hosting MERCUMAYA.NET

Cara Untuk Memaparkan Tulisan Arab di WordPress

1. Buka database wordpress yang anda guna untuk blog anda

2. Cari table bernama wp_posts

3. Cari field bernama post_content

4. Tukarkan default Collation kepada utf8_general_ci (biasanya defaultnya adalah latin1_general_ci)